Artikler

Information Exchange and Block Chains in Short Sea Maritime Supply Chains

Aalborg Universitet
Info
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.,
Tlf.nr: +45 99 40 89 63

Aalborg Universitet
Fibigerstræde 16, 2-109
9220 Aalborg Ø
Denmark

Abstract

Denne artikel dokumenterer, at maritim transport har en mere kompliceret forretningsgang end vejtransport i form af væsentlig flere påkrævne dokumenter. Den komplicerede forretningsgang medfører et væsentligt tidsforbrug til indsamling, omstrukturering og videreformidling af oplysninger til og fra partnere.

Det har været kendt og accepteret i årtier, men i 2017 igangsatte en lang række maritime virksomheder projekter med det mål at digitalisere informationsstrømmen. De fleste initiativer blev igangsat af konsortier, mens Mærsk, i samarbejde med IBM, valgte at udvikle en generisk platform uden støtte fra de andre store maritime transportører. A.P. Moller - Maersk
/IBM’s løsning (TradeLens) synes i løbet af 3 år at have dannet en industriel standard som dækker minimum 49% af markedet, mens mange af de konkurrerende initiativer synes at være afsluttet.

Dette er helt sikkert et skridt i retning af en grænseløs integration i hele transportforsyningskæden. Samtidig må den administrative byrde ved maritim transport forventes at blive langt mindre tidskrævende. Hermed understøttes maritim transport, som sammen med togtransport udgør de to mest miljøvenlige transportformer.

Can digitalization mitigate barriers to intermodal transport? An exploratory study

Forfattere

Ceren Altuntaş Vural
Violeta Roso
Árni Halldórsson
Gabriella Ståhle
MarinaYaruta

Chalmers University of Technology
Info
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.,
Orcid: 0000-0002-4638-0219.

Chalmers University of Technology, Technology Management and Economics Department, SE-412 96, Gothenburg, Sweden

Abstract

Summary

Studiet undersøger intermodale transportsystemer og deres udbredelse, herunder også nogle begrænsninger for deres udbredelse, som også begrænser de økonomiske og miljømæssige gevinster ved udbredelsen. Studiets formål er at udforske potentialet af digitale metoder og teknologier fra bl.a. industri 4.0 udviklingen og Internet of Things teknologier (IoT) til at nedbryde barrierer og optimere skift mellem transportsystemer. Studiet kommer frem til, at der er store potentialer i automation og digitale sensorteknologier, men at der samtidig er en udbredt tøven med at tage teknologier som IoT og Block Chain i anvendelse. Der findes en erkendelse af, at ”cloud logistics” generelt har et stort potentiale, men at anvendelsen kræver større villighed til at dele data blandt branchens aktører.

En kort engelsk abstract er tilgængelig som yderligere introduktion nedenfor og adgang til artiklen kan opnås via tidsskriftet ”Research in Transportation Business & Management”:

Denne artikel kan, især for virksomheder som arbejder med digitale løsninger i transportsektoren, give indblik i de konkrete muligheder og begrænsninger for såvel teknologier som logistiksystemer og bestræbelser i branchen.

Keywords: Internet of things, Blockchain, Cloud logistics, Digital tools, Transport networks

Service at Swedish Dry Ports

Forfattere

Alena Khaslavskaya
Violeta Roso
Ivan Sanchez-Diaz

Chalmers University of Technology
Info
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Phone:+46733873165

Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, SE-412 96 Gothenburg, Sweden

Abstract

Summary

Syftet med studien är att undersöka vilka tjänster på dry ports i Sverige som har störst positivt inflytande på aktorernas kriterier. Multi-actor, Multi-Criteria Analysis-metoden användes i studien; det möjliggjorde utvärdering av olika scenarier (uppsättningar av olka tjänster tillgängliga på dry ports) med tanke på mål och åsikter från aktorer i studien. Scenarier och kriterier identifierades genom litteraturanalys.

Resultaten visar att bastjänsterna, tex. järnvägsförbindelse, var avgörande för att etablera verksamhet. En ytterligare förbättring av tjänsteportföljen genom att lägga till mervärdestjänster (value added services) och kundorienterade tjänster ger extra fördelar för aktorerna både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. Majoriteten av svenska dry ports fortsätter att utveckla sin serviceportfölj mot ett bredare utbud av mervärdestjänster och specifika kundanpassade tjänster enligt deras kunders och potentiella kunders efterfrågan.

Key words: Dry port, hinterland transport, logistics services, MAMCA, Sweden

Dry Ports:  Research Outcomes, Trends, and Future Implications

Forfattere

Alena Khaslavskaya and Violeta Roso

Chalmers University of Technology
Info

Chalmers University of Technology, Technology Management and Economics Department, SE-412 96, Gothenburg, Sweden.

Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.,
orcid: 0000-0002-4638-0219.

Abstract

Begreppet dry port (torrhamn) har fått stort intresse bland transportforskare under det senaste decenniet. Följaktligen har publikationer om detta ämne följt denna utveckling, och idag finns det mer än 100 artiklar tillgängliga i Scopus- och Science Direct-databaserna jämfört med bara två artiklar 2007. Därför är syftet med denna studien att sammanfatta aktuell kunskap om fenomenet och att identifiera forskningsresultat, trender och framtida forskningsimplikationer genom att genomföra en systematisk litteraturgranskning.

Resultaten visar att forskningsområdet huvudsakligen representeras av kvalitativa fall och optimeringsstudier som täcker olika aspekter av dry ports. Exempel på dry ports skiljer sig över hela världen med hänsyn till plats, funktioner, tjänster, ägandet och utvecklingsnivå. Även om forskningsområdet är ungt och diskret identifieras fem huvudtemaområden: debatt om konceptet; påverkan på miljön; ekonomisk påverkan; påverkan på prestanda och nätverksperspektiv.

Keywords: Dry port, Intermodal transportation, Hinterland, Seaport inland access, Systematic literature review.

Acknowledgements
We would like to take this opportunity to acknowledge the time and effort devoted by the MEL reviewers on improving the quality of this work. This research was partially
funded by Interreg Value2Sea project.